Улесняват изписването на биологични лекарства за пациентите с ревматологични заболявания над 18 години, съобщиха от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Документите вече няма да бъдат разглеждани от комисия в Централното управление на НЗОК, освен ако не се налага смяна на лекарствената терапия.

Същото важи и за лечение на пациенти под 18-годишна възраст с болест на Крон и улцерозен колит, както и на артрит.

Отпадат и част от документите, които досега се представяха за изписване на скъпоструващата терапия.

Отпада изискването за пълен набор заявителни документи здравноосигурените предоставят в районните здравноосигурителни каси (РЗОК) в следните случаи:

при започване на лечение;

при първо продължение;

при промяна в дозовия режим;

при смяна на терапията.

От Здравната каса уточняват, че при продължаване на същата терапия - трети и пореден протокол, заверката става в РЗОК, като пациентът предоставя единствено два протокола.
Единият е оригинал на нов "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК" - обр. МЗ-НЗОК, и предходен протокол.