Откриха уран във водата от водопроводната мрежа на село Брягово, община Първомай, Пловдивско, съобщиха от РЗИ-Пловдив. Забранява се ползването на водата в село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай, село Караджалово и село Брягово.

Водата с уран не може да се ползва за нищо, категоричен е експерт

Водата с уран не може да се ползва за нищо, категоричен е експерт

Не уранът, а хлорът във водите е най-големият канцероген, смята друг специалист

"Предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за село Брягово,... водата е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна. Водата може да се използва за хигиенни цели", пише на страницата на РЗИ-Пловдив.

Уран и алфа активност в питейната вода на благоевградско село

Уран и алфа активност в питейната вода на благоевградско село

Замърсяването било заради разлики в нормите за качеството на водата у нас и в ЕС

Кметът на населеното място е уведомен за състоянието на водата.

Към дата 09 август 2017 год. предвид констатираните стойности по показател естествен уран над максимално определената в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за следните населени места в област Пловдив: село Пъдарско, община Брезово, село Драгойново, община Първомай, село Караджалово и село Брягово, община Първомай, водата е забранена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна поради стойности по показател естествен уран над нормативно определените.

Откриха уран във водата на три пловдивски села

Откриха уран във водата на три пловдивски села

Става въпрос за селата Пъдарско, Болярино и Драгойново.

Водата в тези населени места може да се използва за хигиенни цели, пишат от РЗИ и уверяват, че кметовете са уведомени.

Припомняме, не за пръв път откриват уран във водата на тези села.