Районната здравна инспекция в Благоевград е забранила използването на водата за питейни нужди в село Палатик, община Белица, област Благоевград.

Причината - трайно завишени стойности на уран и алфа активност - естествен уран (0,0476 mgU/l) и контролно ниво на обща алфа активност (1,70 Bq/l).

Отново уран във водата на Хасково

Отново уран във водата на Хасково

Водата да не се пие и използва за приготвяне на храна

След излизането на резултатите от изследването на питейната вода в селото РЗИ - Благоевград издава заповед водоподаването да се преустанови. Става въпрос за обект Централен водоизточник зона с. Палатик, каптаж - местност "Робева махала", водоснабдяващ селото.

За питейните нужни на хората общината е предвидила водоноски.

Според кмета на община Белица обаче пробите не били верни. Радослав Ревански е посочил пред БНР, че общината, в качеството си на собственик на съоръженията, е изпратила свои проби от всички населени места в района. Пробите били изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита, от където казали, че според резултатите от пробите няма повишени стойности на уран и алфа активност.

Според Ревански в село Платик се изгражда нов водопровод за питейна вода. Той обясни, че най-вероятно проблемът с превишените стойности на урани алфа активност идва от разминаването между по-сериозните нови европейски норми за качеството на питейната вода и българските стандарти до 2016 година.

Ликвидирането на уранови мини в миналото довело до проблема с водата

Ликвидирането на уранови мини в миналото довело до проблема с водата

Няма място за паника, смятат екоактивисти

Припомняме, в село Елешница, което се намира в близост до Белица, функционираха уранови мини. Към момента в близост до село Палатик се правят изследвания за залежи на злато и други ценни изкопаеми.

Замърсяването на водата в Хасково - заради проучване за златодобив

Замърсяването на водата в Хасково - заради проучване за златодобив

Проучванията активирали процеси в бившите уранови мини

Припомняне и че когато бяха открити повишени стойности на уран и алфа активност във водата в Хасково, едната от хипотезите беше, че замърсяването се дължи именно на проучвания за златодобив в района.