Пациентски организации "Заедно с теб" излязоха с позиция обръщение към министър-председателя Бойко Борисов относно обвиненията на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Дечо Дечев за некоректна работа на Фонда за лечение на деца. 

Пенка Георгиева от "Заедно с теб", която също така е член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца през последните две години, изразява остро негодувание от "опитите на д-р Дечо Дечев да дискредитира работата на Обществения съвет, манипулирайки обществото единствено с цел да оправдае неразумното и нормативно неподготвено решение за преминаване на Фонда за лечение на деца към НЗОК".

Според Георгиева в Обществения съвет на Фонда за лечение на деца е елитът на българското детско здравеопазване - "достойни лекари, отдали живота си с професионализъм години наред за българските деца", също и представители на медиите и неправителствените организации.

Тя твърди, че всички членове на Обществения съвет винаги строго съблюдавали спазването на правилата на работа на Фонда.

"Всяко болно дете, независимо дали ще се лекува в чужбина или в България, има оферта, касаеща изразходване на субсидията от държавата в размер на 12 милиона лева плюс сумите, събрани от дарения и глоби, за които Общественият съвет носи отговорност", посочва Пенка Георгиева.

Тя уверлява, че всяко дете категорично е гласувано от Обществения съвет за одобрение при наличие на такава оферта за сумите до стотинка по субсидията и даренията.

В позицията се допълва следното, като текстът надолу е без редакторска намеса:

  1. Някои деца, които се нуждаят от лечение в чужбина освен тази оферта за суми, платими от Фонда, касаещи хонорари на чужди лекари, логистика и лечение, невключено в заплащаното от Системите за координация за здравна и социална сигурност в ЕС, се нуждаят от издаването на формуляр S2 от НЗОК. Когато лечението е в страна, където са въведени диагностично-свързаните групи например, чуждата болница не може да предостави подробна информация предварително относно формуляр S2, а в края на лечението. Формуляр S2 се контролира и издава от НЗОК (или от МЗ когато става на въпрос за трансплантации, например). Ако д-р Дечо Дечев вижда нередности във формулярите S2, издавани и контролирани от НЗОК, да уволни подуправителя си д-р Йорданка Пенкова, която се предполага, че не е упражнила нужния контрол в този период, а не да отправя обвинения към Обществения съвет, с единственото си желание да го премахне, за да не пречи на лобистки интереси. В тази връзка задавам въпрос: смята ли д-р Дечо Дечев да спира тези болни деца, които се нуждаят от лечение и за които трябва да издава формуляр S2 за лечение в държави, в които са въведени диагностично-свърззани групи например или да забавя деца, спешно нуждаещи се от лечение? Ако това е така, значи още веднъж изразявам несъгласие Фондът да премине към НЗОК, тъй като тази група болни деца ще е дискриминирана и Управителят ще пести средства, отказвайки лечение на деца. Ако Управителят счита, че ще издава формуляри S2 за лечение на децата по диагностично-свързани групи например, за които сумата е ясна на края, тогава настоявам публично да се извини на Обществения съвет за отправените обвинения и манипуции.
  1. Относно обвиненията за злоупотреби с логистиката за децата от Фонда за лечение на деца считам, че това е недоказано публично обвинение от д-р Дечо Дечев към институцията Министерство на здравеопазването, тъй като транспортните разходи се заплащат от фирма, спечелила обществена поръчка. Очаквам Министърът на здравеопазването да защити институцията Министерство и да направи проверка правомерно ли е проведена тази обществена поръчка и относно дейността на спечелилата фирма.
  1. От Пациентски организации "Заедно с теб" задаваме следните въпроси и настояваме за ясно разписани нормативни уредби от НЗОК:

а) Как ще става заплащането на хонорари на лекари в чужбина за децата, както и транспортни разходи и такива по настаняване, често в самата болница, тъй като НЗОК може да заплаща според действащото законодателство само медицински дейности?

б) Сега Фондът за лечение на деца заплаща лекарства в България за тежки онкологични заболявания и други, невключени в реимбурсната листа на НЗОК, както и медицински храни. Как ще се заплащат в бъдеще?

б) Медицинските изделия, които досега заплаща Фондът. В момента не виждаме голяма част от тези изделия в реимбурсната листа на НЗОК. Това означава откази за лечение и спестяване на средства от НЗОК срещу живота и здравето децата.

в) Осигуряване на лечение на деца извън Европейския съюз. Как смята Управителят на НЗОК да разреши този казус, тъй като според действащото законодателство това е невъзможно и тези деца ще са дискриминирани.

г) Как смята Управителят на осигури прозрачност в работата относно децата, като дейността ще се осъществява от служители на заплата към него и е ясно, че е няма да посмеят да сигнализират за каквито и да са нередности? Има и редица други въпроси. Преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК на тъмно и набързо без ясни правила и при абсолютно нежелание за обяснение от Управителя на НЗОК създава огромно напрежение сред родителите на болни деца. Управители на НЗОК, министри и други управленци идват и си отиват, но ние, пациентите оставаме и не сме съгласни всеки да си прави неясни експерименти с болните деца на България!