"Диагностично-консултативен център 1 Перник" ще кандидатства пред банкови институции за ползване на кредитна линия или овърдрафт. Това става със съгласието на Общинския съвет в областния център, съобщава БТА.

Над 650 000 лв. са натрупаните от медицинското заведение загуби. Общинският съвет е принципал на ДКЦ-1, което е общинско търговско дружество.

350 000 лв. е максималният размер на заема. Той трябва да бъде изплатен за 60 месеца. Лихвеният процент не трябва да надхвърля 10 %. Не повече от 1,5 % годишно трябва да бъдат таксите и комисионните по обслужването на кредита.

Залог за вземане от постъпления по договор с РЗОК-Перник в размер на 500 000 лв., залог за вземане от други контрагенти на ДКЦ-1 по преценка на банката, както и ипотека на Втора поликлиника на ул. "Христо Смирненски" 3 ще обезпечат заема.