Държавен фонд "Земеделие" преведе 3,24 мил. лева по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Прилагането на училищните схемите се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет като обект на схемите са децата от първа до подготвителна група в държавните, общинските и частните детски градини, както и децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас в държавните, общинските и частните училища.

Доставките и по двете схеми започнаха от ноември 2016 и ще продължат до 31 май 2017 година. Училищните схеми предвиждат предоставянето на пресни ябълки, круши, грозде, праскови, сливи, банани, портокали, мандарини, грейпфрути, киви, череши, домати, краставици, моркови, мляко и млечни продукти.

Според последните изменения в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в учебните заведения, с изключение на цитрусите и бананите, плодовете и зеленчуците трябва да се набавят от местни пазари, а киселото мляко, сиренето и кашкавалът трябва да отговарят на БДС. Качеството и грамажът на доставяните продукти се проверяват от ДФ "Земеделие" и от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За настоящата кампания по училищните схеми са предвидени близо 20 млн. лева. По "Училищен плод" през 2016-2017 година, плодове и зеленчуци са получили 472 269 деца в близо 3 519 учебни заведения, а по схемата "Училищно мляко" - 438 747 деца в 3 147 учебни заведения.