Продажба в интернет на лекарствени продукти, подлежащи на режим на отпускане по лекарско предписание, са установили при масираните проверки, разпоредени от прокуратурата.

Тяхната продажба в интернет е в нарушение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Някои от лекарствата не са били изобщо разрешени за употреба в България. Уебсайтът няма Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, нито фигурира в списъка на лицата, предлагащи лекарствени продукти за продажба, съгласно ЗЛПХМ. Това нарушение подлежи на налагане на глоба в размер от 5 000 лева до 10 000 лева. На интернет страницата е изписан само телефон за контакт, липсват данни за собственика му.

Проверена е била и обява, публикувана на два други сайта, предлагаща продажба на лекарствен продукт, съдържащ активно вещество umifenovir. Посочено, че той представлява превенция срещу коронавирус Covid-19, грипове тип А и Б, всякакви други вируси и ротавируси. Лекарството се предлага на цена от 119.90 лева. Въпросният препарат също не е разрешен за употреба в България.

Не установили спекула в софийските аптеки

Не установили спекула в софийските аптеки

Установени са обаче 35 аптеки, които са били затворили

С цел установяване на субектите, извършващи търговия в тези сайтове, са били проверени домейните им, като е било установено, че са регистрирани в Куала Лумпур, Малайзия.

Информацията и на двата сайта е оскъдна, връзката се осъществява чрез контактна форма.

В платформа за безплатни обяви в страната е била установена такава за продажба на лекарствен продукт - прах за концентрат за инфузионен разтвор, в нарушение на Закона за лекарствените продукти. За него също се разпространявали слухове за предполагаема ефективност в борбата срещу Covid-19. Потребител, публикувал тази обява, посочил само телефонния си номер и местонахождение - гр. Пазарджик.

За установяване на самоличността на нарушителите по тези случаи е поискано съдействие от органите на МВР.

В периода на въведеното в страната извънредно положение, Районните управления на полицията в столицата са работели по редица преписки, касаещи продажба на медицински материали от първа необходимост, предпазни средства и дезинфектанти на завишени цени.

Извършването на проверките е било възложено на Регионалната здравна инспекция, Комисията за защита на потребителите, органите на МВР, ТД Национална дирекция по приходите и на кмета на Столична община от страна на Софийска районна прокуратура по разпореждане на Апелативната прокуратура.

Материали по някои от тях са изпратени в прокуратурата.