След като Софийски градска прокуратурата разпореди да се извършат проверки за продажба на спекулативни цени са били проверени общо 31 търговци на дребно с лекарствени продукти. Сред повечето от тях не са установени нарушения.

При някои от тях е установено, че не са свързани с Националната система за верификация на лекарства, като са им били направени предписания, съгласно делегирания регламент (ЕС) на Европейската комисия.

Инспекторите на Изпълнителната агенция по лекарствата са посетили и други 35 адреса на територията на гр. София, за които са издадени разрешения за търговия на дребно в аптека. На място е било установено, че същите не функционират.

Проверката е установила, че притежателите им не са изпълнили задължението си да уведомят по съответния ред за прекратяване на дейността си. За неизпълнение на това изискване се предвижда налагане на принудителна административна мярка - отнемане на разрешението за търговия. В тази връзка са били образувани 22 административни производства.

В рамките на извънредното положение е бил задържан и товарен автомобил, превозващ пластмасови бутилки с бяла прозрачна течност с етикети "антибактериален дезинфектант за ръце без отмиване". Имало е данни, че течността е опасна за здравето на хората.

Стоката била натоварена от склад в гр. София за гр. Ловеч. Била открита и суровина за производство в количество около 1 тон.

Извършването на съвместните проверки е било възложено на Регионалната здравна инспекция, Комисията за защита на потребителите, органите на МВР, ТД Национална дирекция по приходите и на кмета на Столична община. Контролните органи следвало да ги осъществят на място и документално.