Асоциацията на прокурорите в България настоява за единна национална кампания за дарения заради кризата с коронавируса.

В своя официална позиция те предлагат на Министерския съвет тази кампания да включва:

- единен национален дарителски телефонен номер, на който всеки гражданин да може да дари избраната от него сума чрез изпращане на SMS;

- единна национална банкова сметка;

- онлайн платформа за безкасови картови дарения;

- национална рекламна кампания за популяризиране на инициативата в централните и местните електронни и печатни медии.

Нека бъде създаден ефикасен механизъм за прозрачност и обществен контрол, като събраните средства да бъдат ежедневно отчитани и по бърз и справедлив начин да бъдат насочвани за подпомагане на най-невралгичните и нуждаещи се болнични заведения на територията на цялата страна, посочват от Асоциацията.

Болници откриват дарителски сметки за респиратори и дезинфектанти

Болници откриват дарителски сметки за респиратори и дезинфектанти

Респиратора е една от най-дефицитните стоки в света