Центърът за психично здраве в Русе тегли заем от 250 хиляди лева, за да осигури нормалната работа на лечебното заведение, съобщи БНТ.

Заради късно излязлата наредба за финансиране на този вид лечебни заведения центърът е натрупал задължения.

Психиатрите са притеснени, че ще имат трудна година, тъй като от Министерството на здравеопазването са им увеличили само с 1,50 лв. средствата за леглоден.

В началото на годината ръководството на психиатричните центрове и болници изчисляваха, че за издръжката на лечебните заведения ще са им необходими минимум 55 лева на ден.

Според наредбата на министерството обаче необходимите суми за покриване на разходите са по-малко. 

Д-р Теменужка Матева, управител на психичното лечебно заведение в Русе обяснява, че издръжката е повишена доста малко. По думите ѝ към момента тя става 40 лв.

"И това, заедно със закъснелите плащания за първите 4 месеца на годината, изплатени едва на 10 април, са довели до натрупване на задължения и се наложило и да се тегли заем", отбелязва тя.

Матева подчертава, че най-неприятното е, че през април ще се наложи да имат задължения към персонала.

Тя посочи, че все пак ще се възползват от минималното увеличение и на този етап са повишили три пъти нощния труд, който досега е бил между 70 стотинки и един и петдесет на час. За увеличение на заплатите обаче засега не може да се говори.

"Тази издръжка, която получаваме, не ни дава възможност да достигнем заплатите на хората, работещи в Центъра за психично здраве, съгласно КТД-то, което е прието миналата година", допълни още управителят на лечебното заведение.

В Центъра за психично здраве в Русе работят близо 200 души, които обслужват три остри отделения и дневен център.

Голяма част от тях са фелдшери и медицински сестри, на които заплатите трябва да станат 950 лева, но няма яснота как ще бъдат разпределени обещаните 50 милиона.