Родители се обявиха против част от предложените промени в имунизационния календар, които подлежат на обществено обсъждане до утре, 23 август.

В своя официална позиция те заявяват, че подкрепят намаляването на приемите за някои детски ваксинации, но смятат, че то не е достатъчно. Освен това възразяват срещу вкарването на нови ваксини за деца и възрастни.

Според тях от Министерството на здравеопазването не са представили достатъчно задоволително обяснение към обществеността за вкарването на още ваксини - допълнителна коклюшна ваксинация на 12-годишна възраст и грипна ваксина за пенсионерите.

Родителите не са удовлетворени и от решението да бъде премахната само една от реимунизациите срещу туберкулоза - тази при деца на 11-годишна възраст.

Лекарите не одобряват част от промените в имунизационния календар

Лекарите не одобряват част от промените в имунизационния календар

Според тях те са неприложими у нас

Според тях в този му вид проектът за промяна в Наредбата за имунизациите не осигурява щадяща ваксинация, не намалява риска от постваксинални реакции и не предлага приемлива ефикасност. Те са категорични, че решението за частично изваждане вместо за пълно премахване на показали неефикасност ваксини не е далновидно. Същото според тях важи и за вкарването в имунизационния календар на допълнителни ваксини, които са показали ограничена ефикасност и се съчетават с допълнителен риск от нежелани реакции

Оставаме с впечатление, че предприеманите мерки в българската ваксинопрофилактика са бюрократични и тенденциозни, гонещи единствено изрядни отчети с цената на всичко при вменена задължителност, понякога с налаган психически тормоз и дискриминиращи похвати спрямо български граждани и родители, посочва се в позицията.

Припомняме, преди дни лекарите също се обявиха против някои от предлаганите промени в имунизационния календар.

Въвеждат промени в имунизационния календар

Въвеждат промени в имунизационния календар

Отпадат проба Манту и реимунизацията срещу туберкулоза при 11-годишните