Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

Средствата са в размер до 14 000 000 лв. и са предназначени за закупуване на лекарствения продукт Veklury (ремдесивир) за лечение на коронавирус. От Министерския съвет съобщават, че предвид извънредните обстоятелства в условията на усложнената епидемична обстановка се налага своевременното осигуряване на медикамента.

На днешното правителствено заседание беше прието и Решение за отмяна на РМС № 851 от 2020 г. за предложение до Народното събрание за одобряване на сключените договори за покупко-продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти заради пандемията. Предмет на предложението са сключени договори за покупко-продажба и доставка на лични предпазни средства, медицински изделия, тестове за диагностика и лекарствени продукти, по които изпълнението е започнало, като по всички договори са направени доставки и са извършени плащания. По десет от договорите задълженията на страните са изпълнени и е извършено окончателно плащане.

"Ремдесивир" помагал само в определена фаза на COVID-19

"Ремдесивир" помагал само в определена фаза на COVID-19

Това мнение изрази проф. Георги Момеков