458 847 700 лв. е размерът на разходите в приетия бюджет на здравното министерство. Завишението им е 22 306 400 лв. или 5,1 % спрямо Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 година, съобщават от ведомството.

Ръководството на министерството е приело разпределението бюджета за настоящата година за дейностите, които се извършват в изпълнение на правителствената програма.

Бюджетът на министерството бе приет със Закон за държавния бюджет на страната.

С 13 906,4 хил. лв. или 7,29 % са увеличени средствата за запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система чрез заплащане на труда на работещите в системата.

За увеличението на разходите за персонал заради ръста на минималната работна заплата в структурите на министерството са предвидени 2 306,4 хил. лева.

800 000 лв. е увеличението на средствата за персонал в центровете по трансфузионна хематология. Ръстът е 14,63 %. Мотивът е, че не са увеличавани от 2013 година.

С 8 000 хил. лв. се увеличават средствата за персонал в Центровете за спешна медицинска помощ. Общият размер на отчетените средствата за персонал за 2014 г. са в размер на 84 836,6 хил. лв., докато за 2017 г. средствата са в размер на 117 428,5 хил. лв. или увеличението за периода от 2014 г. до 2017 г. възлизат на 32 591,9 хил. лв. или 38,42%.

От здравно министерство отбелязват, че мотивът е предвиденото поетапно увеличение на средствата за възнаграждение на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) до 100 % до края на 2020 година.

В размер на 2 800 хил. лв. е увеличението на средствата за персонал в държавните психиатрични болници. Ръстът е с 19.67 % спрямо предходната година. Мотивът е, че заплатите не са увеличавани от 2014 година. В тези болници се наблюдава устойчива тенденция за намаляване на квалифицирания медицински и друг персонал заради по-трудните условия на работа, свързани с тежестта на случаите, наличната материална база, както и отдалечеността на някои лечебни заведения.

Средства за предвидени за осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването, които да могат да удовлетворят нарастващите настоящи и бъдещи здравни потребности.

В размер на 1 350 хил. лв. е увеличението на разходите, свързани с придобиването на специалност в системата на здравеопазването. Това прави 37 % повече спрямо 2016 година.

От здравно министерство подчертават, че специализацията на младите лекари и медицински специалисти е политически приоритет на правителството. От ведомството отбелязват, че инвестицията в повишаването на квалификацията на българските лекари е разход с висока възвращаемост и голяма значимост.

Предвидени са средства за оптимизиране на системата на болничната помощ. Целта е ефективност и повишаване мотивацията на медицинските специалисти увеличение в размер на 7 000 хил. лв. или 8,79 % спрямо 2016 година.

4 000 хил. лв. е увеличението за ефективно функциониране на спешните отделения към лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани Методиката за субсидиране на лечебните заведения.

3 000 хил. лв. е увеличението за развитието на трансплантацията и високотехнологичното лечение на мозъчно-съдови заболявания. 50 хил. лв. е предвиденото увеличение на разходите за други оперативни дейности на здравното министерство.

От ведомството са категорични, че с бюджета е гарантирано изпълнението на Методиката на субсидиране на лечебните заведения, дейностите по изпълнение на Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки, националните програми в областта на здравеопазването. Уверяват също, че ще продължи и успешната реализация на програмата за майчино и детско здравеопазване.