С три месеца удължават срока, в който болници могат да кандидатстват за европари за модернизиране на отделения за лечение на коронавирус, съобщиха от регионалното министерство.

Кандидатстването е по процедурата "Мерки за справяне с пандемията" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Бюджетът е в размер на почти 129,3 млн.лв.

Времето от март до септември 2020 г. проспано за подготовка на болниците за ковид вълната

Времето от март до септември 2020 г. проспано за подготовка на болниците за ковид вълната

Управлението на кризата е по-скоро политическо, отколкото медицинско

Със Заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Валентина Върбева крайният срок за подаване на проектите се променя от 29 юли на 29 октомври 2021 г.

Бенефициент е Министерството на здравеопазването. Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство с общини и/или с общински лечебни заведения.

МЗ продължава проверките в големите болници

МЗ продължава проверките в големите болници

Димитър Петров: В пълната си цялост нещата излизат, когато се смени ръководството

Целта е укрепване капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19. С тази мярка се очаква подкрепа на здравната система в условията на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации

Може да се кандидатства и за осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, както и повишаване капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19.

Ще се финансират и мерки за внедряване на телемедицина. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.25, ал.1, т.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

МЗ включи 131 болници в проект за справяне с пандемията

МЗ включи 131 болници в проект за справяне с пандемията

Те са разпределени в три инвестиционни групи