Само един служител на дирекция "Инспекция по труда" Кюстендил е с положителна проба за COVID-19. Това е установено след тест, който му е направен заради контакт със заразен в семейния му кръг, съобщиха от Главна инспекция по труда.

Пробите на всички останали служители в дирекцията са отрицателни. Информацията за последните резултати е от днес, 01 юли 2020 г.

Удължават със седмица блокадата в ромския квартал в Кюстендил

Удължават със седмица блокадата в ромския квартал в Кюстендил

Заразените в кв. "Изток" вече са 100 души

Трима от служителите са поставени под карантина от 25 юни 2020 г. заради пряк контакт със заразения си колега. Сградата на дирекция "Инспекция по труда" в Кюстендил е дезинфекцирана, но работата не спира.

Противоепидемични мерки са предприети в ИА "Главна инспекция по труда" и областните дирекции веднага след обявяването на извънредното положение на 13 март. Актуализирана е оценката на риска във връзка с нововъзникналия риск.

Издадена е заповед за мерките, които следва да се предприемат както по работни места, така и при извършване на проверки. Инспекторите по труда са инструктирани да спазват всички правила за безопасност при осъществяване на контрола, както и да се съобразяват напълно с правилата, въведени в проверяваните обекти.