Български дарителски форум, Фондация "Америка за България", Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България създадоха фонд "Обединени срещу COVID-19" за подкрепа на местни общности в България, пострадали от кризата с коронавируса.

Фондът ще финансира на проекти за преодоляване на здравни и на социалните аспекти на епидемията.

За средства от "Обединени срещу COVID-19" могат да кандидатстват лечебни заведения, граждански организации, читалища и социални предприятия от цяла България. За целта те трябва да попълнят електронен формуляр, достъпен на специално създадения интернет сайт: www.United4BG.org. Крайният срок за подаване на документи за първия кръг на финансиране на проекти е 16 април.

Фондът ще финансира инициативи в подкрепа на засегнати от кризата уязвими групи хора - медицински персонал, хора с увреждания, възрастни, деца и младежи, малцинства, бездомни, безработни, самотни родители и др.

815 000 лева вече са събрани в "Обединени срещу Covid-19". 21 компании, фондации и физически лица вече са направили дарения във фонда. 

"Българските медицински специалисти и доброволци от различни общности показват забележителна сила и устойчивост в този труден период. Инициативата "Обединени срещу COVID-19" има за цел да предостави на тези герои необходимата подкрепа, заяви американският посланик у нас Херо Мустафа.