Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила сериозни рискове за дефицит на лекарства, в т. ч. и животоспасяващи медикаменти за потребителите на българския пазар.

Това е станало след извършен секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти, уточняват от комисията.

Основната причина е липсата на регулация на износа и значителното му увеличение към страните в Европейския съюз.

Като друг проблем изпъква неравномерното снабдяване с лекарствени продукти в населените места на територията на страната, въпреки че България е сред страните с най-много аптеки. 

Според КЗК през 2010 г. средният разход за лекарства на човек в България е бил между 145 и 150 лева годишно. Четири години по-късно вече е над 170 лв., т. е. със 17% повече.

От комисията препоръчват да се направи промяна на надценките.