Изпълнителният директор на Валентин Димитров УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД опровергава отправените по-рано обвинения от страна на здравния министър Христо Хинков в свое становище, разпространено от пресцентъра на спешната болница. Според Хинков лечебното заведение е в лошо финансово състояние и в "Пирогов" са установени финансови нарушения и злоупотреби.

Според Валентин Димитров твърденията на министъра на здравеопазването не отговарят на реалното финансово състояние на спешната болница. По думите му към момента тя е сред лечебните заведения, чиито дългове са стопени, и няма нито лев просрочия. За периода откакто съм директор болницата беше изведена на печалба. Димитров посочва, че към месец ноември 2023 г. болничното заведение е на печалба в размер на 1 012 000 лв., а НЗОК дължи на "Пирогов" 5 087 000 лв. за незаплатени надлимитни средства, от които 598 000 лв. са от минали години, а останалите са от тази година. "Всякакви останали твърдения са неверни и за съжаление са опит за внушения в абсолютен разрез с истината", категоричен е той.

Шефът на "Пирогов" заявява още, че се е срещал по своя инициатива с Хинков в качеството му на министър веднъж, дни съм се виждал веднъж, по моя инициатива, броени дни след официалното встъпване на Христо Хинков в длъжност. По време на срещата той го запознал с актуалното състояние на болницата и му представил предприетите мерки за подобряването на положението й. "След това срещи с него не съм имал, нито сме имали разговори за финансовото състояние на болницата. Не съм получил насоки и подкрепа, каквато би следвало да оказва принципалът", изтъква Валентин Димитров. Той допълва, че въпреки това болницата продължава да се развива в позитивна финансова посока. Към 30 юни 2022 г. заварил лечебното заведение със загуби в размер от 2 675 000 лв. и 17 460 000 лв. просрочени задължения към доставчици. Димитров посочва, че към 30 юни 2023 г. "Пирогов" вече няма просрочени задължения и е на печалба от е от 307 000 лв., която към 30 октомври т. г. достига над 1 млн. лв.

"Пирогов" няма просрочени задължения

"Пирогов" няма просрочени задължения

С над 60% са вдигнати заплатите на лекарите и администрацията в болницата

Той изтъква, че тези финансови резултати са постигнати, въпреки че загубите в интензивните сектори за първата половина на тази година са в размер на над 5 млн. лв., а само в детския интензивен сектор те възлизат на 2 593 000 лв. Според шефа на "Пирогов" това показва, че интензивното лечение на деца и възрастни се дотира от печелившата дейност на болницата. "Всички решения и рестриктивни мерки, които съм предприел, всички механизми за подобряване на цялостното развитие на болницата, които съм направил показват само едно - УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" поетапно и плавно се оттласква от дъното, в което беше заседнала, и не е подходяща за приватизиране", заявява той. Валентин Димитров отбеляза също, че резултатите от финансовото състояние на болницата са публично достъпни на сайта на Агенция за публични предприятия и контрол, като са предоставени и в Министерство на здравеопазването на електронен и хартиен носител.

"Припомням, че съгласно нормативната уредба всеки одитен доклад трябва да бъде предоставен за становище на одитираното дружество. Ако в него има констатирани несъответствия, тогава докладът се предоставя на компетентните органи. На мен като изпълнителен директор на "Пирогов" такъв доклад не ми е връчван и в тази връзка не мога да коментирам", заявява още той. Димитров добавя, че от месец юни 2022 г. до настоящият момент болницата е преминала през множество проверки от страна на Изпълнителна агенция медицински надзор, НЗОК и други компетентни органи, които не са установили нарушения и финансови злоупотреби в лечебното заведение.

"Във връзка с негативната кампания която се води срещу болница "Пирогов" и лично срещу мен като директор, поисках и получих справка от Национална следствена служба с дата от 27 ноември 2023 г., в която се посочва, че срещу мен няма данни за повдигнати обвинения и неприключили наказателни производства", завършва директорът на лечебното заведение.

ВАС реши: Здравната каса не е източвана от Пирогов за пациенти с чернодробни заболявания

ВАС реши: Здравната каса не е източвана от Пирогов за пациенти с чернодробни заболявания

Но санкционира болницата с 1000 лв. за фиктивно лечение на хора с бъбречни увреждания

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов коментира казуса пред БТА. По думите му констатациите в болница "Пирогов", направени от "Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването, трябва да се потвърдят от външен одит.

Запитан дали подлага на съмнение констатациите на "Вътрешен одит"  Ангелов отговори, че съмнения винаги има, защото бил виждал много одити на здравното министерство, които не се доказват от проверяващи органи като АДФИ и Сметна палата. Във връзка с това разминаване в констатациите Костадин Ангелов посочи, че "Вътрешен одит" е на подчинение на министъра на здравеопазването. Той припомни одит, извършен в Александровска болница преди време, при който било посочено, че болницата е в лошо финансово състояние и са извършвани злоупотреби, но Агенцията за държавна финансова инспекция в последствие направила три одита и в нито един не били открити злоупотреби, закононарушения или "разпарчетосване на болницата".

Категорично не мога да се съглася, че на базата на тези констатации трябва да бъде сменен директора на болницата, каза още Ангелов. По думите му днес е постъпил сигнал от директора на "Пирогов", в който твърди, че върху него се оказва натиск.

В това, което се случва в момента, аз съзирам политически апетити към поста на директора на "Пирогов", изтъкна Костадин Ангелов. В отговор на въпрос кой проявява такива апетити, той отбеляза: "Ще спра дотук, защото категорично няма да допуснем политически мотиви за смяна на един или друг болничен директор или директор на държавна институция, ако считаме, че той се справя. В момента да разклащаме "Пирогов" е абсурд."

Според него към момента няма доказателства, че директорът на болницата не се справя. Запитан дали смяната на ръководството би подобрила финансовото състояние на дадено лечебно заведение, Ангелов отговори, че в управлението на една болница има фактори, които са субективни, които зависят от директора, и обективни, които не зависят от него.

По думите на Костадин Ангелов държавата вече е предприела действия по отношение на областните и на общинските болници, а в момента се консултира създаването на нормативен акт, който да регламентира стратегически лечебни заведения на територията на страната, за които държавата да има специално отношение, посочи Ангелов. Той каза още, че би предложил "Пирогов" да бъде част от тях.