От Дружество на софийските общопрактикуващи лекари организират протест пред здравното ведомство. Софийските лекари изтъкват, че в последните месеци условията им на работа силно са се затруднили и влошили. По този повод в дружеството назряват ефективни протестни действия.

ДСОПЛ и УС на Общо събрание проведено на 25 януари 2018г. взе категорично решение да протестира като противодействие на провежданите политики в сектора по всички законови начини.

Основните искания на софийските лекари са:

- Намаляване на административните им дейности и задължения

- Заплащане или отпадане на социалните им дейности.

- Иницииране на законодателна промяна за отпадане на отчетите с описите на касовите бележки по чл.37.

- Всички групи лица освободени от потребителка такса да заплащат пълния размер на ПТ, а сумите да им бъдат реинбурсирани от съответните институции.

- Заплащане при всяко посещение при лекаря на пълния размер на потребителската такса в размер на 1% от МРЗ (минимална работна заплата).

- Отпадане на 24 часовото им разположение.

От ДСОПЛ призовават колегите си да се присъединят към тях на протестните действия на 1 март в 12.00ч. пред сградата на Министерство на здравеопазването. Дружеството ще внесе в деловодството на министерството исканията си. Те настояват да бъде определен точен срок и ангажимент за изпълнение. С призив "Силни сме, когато сме заедно", председателя на ДСОПЛ д-р Миндов завършва официалната позиция и кани колегите си на протест.