Тестване на новата система за прием и реакция на спешните медицински случаи започва от 16 ноември във всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната. Според медицинската терминология, това е тестване на протоколите за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж, уточняват от МЗ.

До 15 ноември директорите на ЦСМП трябва да запознаят служителите от районните координационни централи с протоколите и стандартизираните документи за провеждането на триажа. За България триажът е сериозно нововъведение.

Старият стандарт по спешна медицина, единствен в света, определя за спешен: "всеки пациент, който счита себе си за такъв". Това е деформирало и очакванията на обществото към спешните екипи, а от тук и същността на тяхната работа, уверяват от МЗ.

Москов обеща система за определяне спешността на повикването на линейка

Москов обеща система за определяне спешността на повикването на линейка

Щели да въведат въпросник

Тестването на системата има две основни цели. Едната е да обучи и усъвършенства уменията на работещите в координационните централи. Другата - да даде възможност на пациентите и българските граждани, които се обръщат за помощ, да се информират за новата система и да разберат смисъла на нейното прилагане.

Триажът е система, която разделя спешността в три категории и позволява наличният ресурс да бъде изцяло подчинен на нуждите от спешна помощ на българското население:

  • Код ЧЕРВЕНО Критична спешност - нужда от животоспасяваща медицинска интервенция;
  • Код ЖЪЛТО Относителна спешност - нужда от стандартна спешна интервенция
  • Код ЗЕЛЕНО Минимална спешност - нужда от посещение на екип

В код ЧЕРВЕНО попадат пациенти с пряка опасност за живота, с нарушени дихателни, циркулационни и неврологични функции.

В код ЖЪЛТО са пациентите с потенциална опасност за живота, с прогресиращи по тежест симптоми, които могат да доведат до усложнения и тежки последствия за жизненоважни функции.

В код ЗЕЛЕНО попадат пациенти, чиито симптоми не се очаква да бъдат усложнени, нито да има тежки последствия.

Разделянето в трите категории ще става чрез телефонно интервю. Целта на интервюто е чрез най-малко зададени въпроси да се получи максимално информация за състоянието на пациента и за спешността на ситуацията.

Най-важни са първите въпроси - какво се е случило, къде и колко са пострадалите.

Въпросите, които могат да ви бъдат зададени, ако извикате Спешна помощ...

Въпросите, които могат да ви бъдат зададени, ако извикате Спешна помощ...

Министерство на здравеопазването препоръчва

Например, при тежко произшествие на 67-ми км на магистрала "Тракия" с много пострадали, операторът вече е длъжен да задейства код Червено и да уведоми спешните екипи.

Когато кодът е задействан и изпратен към екипите, интервюто може да продължи с цел да бъде подадена допълнителна информация на лекарите докато пътуват.

Снимка 258810

Ако обаче се обадим, за да сигнализираме, че пред нас на тротоара лежи безпомощен човек, операторът ще ни зададе няколко помощни въпроса, за да успее да уточни в съзнание ли е, има ли проблеми с дишането и др. подобни, за да може да определи за какъв вид спешност става въпрос.

При необходимост е възможно и операторът да даде важни инструкции за помощ, които присъстващите могат да приложат до идването на екипите.

В момента Министерството на здравеопазването организира обучения в цялата страна в Центровете за спешна медицинска помощ за тестване на триажната система. Обучението ще завърши с обща национална среща, на която да бъдат обобщени резултатите и възникналите проблеми.