Намерение на Министерство на здравеопазването да даде право на столичния Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) да обучава спешни лекари срещна съпротивата на спешните медици и пациентските организации в страната. Те определиха идеята като лобистка.

Пациентски организации „Заедно с теб” застанаха зад Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ, чиито членове не са съгласни с предлаганите промени.

Съгласно промени на Правилника на устройството и дейността на ЦСМП той ще се превърне в Национален център за обучението по спешна медицина и ще организира, провежда, координира и регистрира продължаващото медицинско обучение на спешните медици.

Недопустимо е обучението на спешните медици да се извършва извън университетски болници, от нехабилитирани лица, без специалност Спешна медицина, категорични са и лекари, и пациенти.

ЦСМП-София не бил добър пример за коректна структура, осъществяваща навременен и ефективен достъп до спешна помощ. Това е видно от одитен доклад на Сметната палата, се посочва в позиция на пациентските организации. Същото е мнението и на Асоциацията на спешните медици. Те смятат, че е крайно неуместно спешни медици да се обучават в столичния център. Дейността му не се била подобрила след сливането на ЦСМП-София град и София област. Продължавал да съществува кадрови дефицит, закъснения за изпълненията на повикванията, недоволството на пациентите.

От пациентски организации „Заедно с теб” намират за необяснимо защо при дефицит на лекари и сестри, здравното министерство предлага те да прекосяват цяла България, за да бъдат обучавани в ЦСМП София от нехабилитирани лица. В същото време в страната имало 6 катедри по спешна медицина и Университетска болница по спешна медицина, в която от 20 години лекарите придобиват специалност Спешна медицина.

Недопустимо е да се обучават спешни медици от извънболничната помощ в отделна структура от спешните медици в болниците. Оказването на спешна медицинска помощ е единен процес и няма как обучителният процес да бъде разделен на две за извънболничната и болничната помощ, категорични са пациентите.

От „Заедно с теб” изискват да бъде създаден национален център по спешна медицина, който да е единна структура за обучение по спешна медицина за всички спешни медици от извънболничната и болничната помощ. Те предлагат той да е базиран в университетска болница по спешна медицина с филиали в катедрите по спешна медицина в страната. 

Медиците и пациентите ще атакуват предложението в съда.