Търсят кръводарители за Великотърновската болница. Наличностите на кръв и кръвни продукти в Отделението по трансфузионна хематология на великотърновската болница са намалели, съобщи Дарик.

Акцията за кръводаряване ще бъде между 10 и 14 октомври, от 8:00 до 13:00 часа в болницата, уточняват от стационара.

Въпреки намалените наличностите на кръв и кръвни продукти, лечението на пациенти не е и няма да бъде преустановено. Търсят различни форми за привличане на повече доброволни кръводарители, уверяват от МОБАЛ. 

От болницата напомниха, че минималния срок между две кръводарявания е поне 60 дни.

Изискванията към кръводарителите е те да са здрави, да не приемат медикаменти. Те трябва да са хапнали и отпочинали и да представят документ за самоличност. 

Дарителите получават подкрепителна закуска и съгласно чл. 157 ал. 1 т. 2 от КТ и чл. 50 ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските имат право на 2 дни платен служебен отпуск.

За деветмесечието на 2016 г. дарилите кръв в ОТХ при МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” са 1753-ма. Доброволните кръводарители са 328 или 1/5 от всички дарили. За същия период през м.г. са били 332.

Редовните кръводарители или дарилите повторно кръв в рамките на интервал, не по-голям от 2 години, са 882-ма (срещу 893 –ма за същия период на м.г.).

Дарилите за първи път кръв за деветмесечието на 2016 г. са 312 души, т.е. 18% от всичките 1753-ма дарители. От здравните заведения в областта най-много се извършват в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”. Най-голям е делът на вътрешните отделения - гастро - ентерологично и хематологичния сектор.