Здравният министър да премахне т. нар. ТЕЛК, защото е архаичен. Това призова пред News.bg председателят на Центъра за независим живот Капка Панайотова.

По повод Европейския ден за независим живот хората с увреждания се събраха в Южния парк в столицата и обявиха, че искат независим живот. "Ние сме приковани към земята и това е резултат на абсолютно недалновидни, малоумни, крайно острели, до голяма степен корумпирани, политики в държавата", посочи Панайотова.

По думите й, ТЕЛК-овете не вършат работа на никого, освен да отварят всички възможни системи, включително и за хора, които нямат нужда от подкрепа. "Но те не са фалшиви инвалиди, както беше назовано. ТЕЛК-овете така работят, че да дават процент загубена работоспособност на всеки с няколко диагнози, не е задължително това да е човек, който се натъква на бариери в средата, каквато е дефиницията в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН", коментира Панайотова.

Тя разясни, че в конвенцията не се говори за увреждания, а за хора, които имат дефицит. Бариерите в средата спират човека да участва в живота на обществото. Затова, по думите й, била много важна политическата воля на здравния министър и кабинетът, за да премахнат ТЕЛК-а и да въведат по-съвременна, обективна система за оценка на увреждането.

"Имаме предложения към всяко българско правителство много отдавна. И към това ще ги подновим", коментира Панайотова. А предложенията били все едни и същи, защото нищо не се случвало.

Очаквания има и към министъра на труда и социалната политика. "От една страна сме обнадеждени, че е нов човек, от друга страна - имаме известно притеснение, тъй като е бил директор на НОИ и вероятно познава в детайли пенсионната система", подчерта председателят на Центъра за независим живот. Страховете на хората с увреждания са свързани най-вече с това промените да не се граничат само и единствено до инвалидните пенсии. "Има нужда от цялостна, много дълбока промяна в политиките по уврежданията в България", смята Панайотова.

Тя изтъкна, че техническите помощни средства у нас са много архаични. "Това е технология от средата на миналия век", посочи Панайотова и допълни, че светът е направил огромна крачка, а ние още боравим с изключително остарели неща, които ограничават и свободата на движение.

По отношение на личната помощ, тя изтъкна, че асистентите са помощници, които по никакъв начин не отговарят на стандарта, какъвто има в много европейски страни.