На 2 юли Министерството на здравеопазването стартира провеждането на тестова процедура за закупуване на лекарствени продукти, чрез Електронната система.

Целта на тестовата процедура е всички функционалности на Електронната система да бъдат проверени в реално време за работоспособност и ефективност. Предвижда се тестовата процедура да се проведе в рамките на месец юли 2018 година.

За стартирането на тестовата процедура, са уведомени всички заинтересовани страни. Тестовата процедура стартира с покана за събиране на заявки до лечебните заведения, попадащи в чл. 1 от Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване".

Според Постановление №146/2015 г.: лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), центрове за спешна медицинска помощ, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, както и комплексните онкологични центрове.

Тестовата процедура обхваща закупуването на всички лекарствени продукти от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Достъпът до Електронната система се осъществява от регистрирани потребители чрез електронен подпис.

Ананиев амбициран за електронни рецепти тази година
Обновена

Ананиев амбициран за електронни рецепти тази година

България все още няма електронно здравеопазване