Новото ръководство и новите правила за работа на Фонда за лечение на деца ще доведат до прозрачност публичност и проследимост. Това увери пред здравната комисия ресорният министър Петър Москов, който разясни какви са били проблемите и възможните решения за дейността на Фонда за лечение на деца.

По отношение на промените в правилника за действие на фонда, Москов поясни, че усилията били в три основни насоки. Първата е улесняване на процеса по кандидатстване. Другата е намаляване на времетраенето за получаване на външна експертиза. Третата насока е да се създаде организация, която да отговаря на ясна и строга отчетност.

"С предишния устройствен правилник родителите трябваше да подават до 11 декларации, а сега са сведени до 1-2", коментира Москов.

Конкретни медицински документи като епикризи, онкодокументи и други пък се събират по служебен път, което улеснява родителите. "Ако родителят трябва да събра документите, трябва да обикаля, а сега това е вменено на оперативното ръководство на фонда", поясни Петър Москов.

От 1 ноември ще функционира обновеният сайт на Фонда за лечение на деца. Той е с изцяло обновен регистър на заявителите.

Министър Москов обяви, че до този момент се е случвало двойно финансиране на едно и също нещо и от НЗОК, и от фонда. По линия на НЗОК имате право касата да ви плати стойността или част от нея. Успоредно с това в болницата е получавана цялата сума - това нито е редно, нито е смислено, коментира Москов.

За да се избегне тази практика, е изготвен стандартен пакет документи, който трябва да бъде представен преди заплащане на изделието - номер на клинична пътека и други.

Философията на фонда не е да бъде дублираща каса, заключи Петър Москов.