Върховният административен съд (ВАС) отправя към Конституционния съд (КС) питане дали е в съответствие с Конституцията разпоредбата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), която забранява на НЗОК да плаща за медицинска и дентална помощ, когато лечебните заведения са надхвърлили определените в договорите си обеми и стойности. Питането е повдигнато по повод жалби на няколко сдружения на болници срещу Договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор между НЗОК и Българския лекарски съюз.

ВАС приема, че тази разпоредба нарушава правото на здравноосигурените лица да получат достъпна медицинска помощ, гарантирано от чл. 52 от Конституцията. От ВАС смятат, че тази разпоредба поставя лечебните заведения в положение да отказват извършването на медицински услуги, когато са изчерпали своите лимити, което може да застраши живота и здравето на хората. Считат още, че това е и форма на дискриминация спрямо здравноосигурените лица, които се нуждаят от медицинска помощ след изчерпване на лимитите или в места, където няма други лечебни заведения.

ВАС посочва още, че разпределението на ограничения публичен ресурс не може да става с договори между НЗОК и изпълнителите на болнична помощ, а трябва да бъде уредено със закон, както изисква чл. 52 от Конституцията. ВАС спира разглеждането по същество на жалбите на болниците и внася въпроса в КС.

Всяка година ще се актуализират парите за здраве

Всяка година ще се актуализират парите за здраве

Новостите в Националния рамков договор 2023-2025