Военномедицинска академия (ВМА) е стопила около 2/3 от дълговете си. От 106 млн. лв. в края на декември 2014 г., дълговете на ВМА към момента са 31,8 млн. лв., твърдят от лечебното заведение. 

Проф. Николай Петров пое управлението на ВМА през май 2014 г. и още при встъпването си в длъжност е завари дългове за около 130 млн. лв. и запори за над 11 млн. лв. За 2015 г. разходите на ВМА са с 24 млн. лв. по-малко в сравнение с предходната, при същия обем дейност.

"Това е уникален резултат. Всичко това ни дава шанса 2016 г. да я обявим за по-добра година. Предприехме доста неща, които ще облекчат работата на ВМА и на екипите, ще бъдат решени доста несправедливости, които имаше спрямо нас през годините. Постигнатите резултати са със съдействието на премиера, на военния министър, на здравния министър, на министъра на финансите. Изключително добър контрол от страна на Министерството на финансите, защото ние получихме подкрепа и помощ на база на това, че те видяха резултатите, приеха нашата реформа", коментира началникът на ВМА.

Той припомни, че след като през 2015 г. бяха спестени толкова много пари като разходи, правителството отпусна 20 млн. лв. С тези пари ВМА успя да разплати 22-23 млн. лв. на база отстъпки и преговори.

ВМА има задължения към около 40 фирми, като само към една от тях те са 20 млн. лв.