Водата в Хасково вече може да се използва за пиене и готвене. Това стана ясно, след като се разбраха резултатите от анализите на пробите от питейната вода, проведени от Института по ядрена енергетика и ядрени изследвания към БАН.

Данните са предоставени на Националния център по радиобиология и радиационна защита, където експерти са изчислили стойностите на здравнозначимия показател "индикативна доза".

Отменят режима на водата в Хасково

Отменят режима на водата в Хасково

Частични резултати показват, че стойностите на естествен уран са в норма

Получените резултати показват стойности от 0, 0262 до 0,0807 mSv/у, което е под нормативно определената параметрична стойност от 0,1mSv.

Установените съответствия с нормативните изисквания дават основание да се отмени наложеното от здравните власти ограничение за ползване на водата за пиене и готвене в Хасково.

Това е извода и на Експертното становище на Световната здравна организация, получено в Министерство на здравеопазването. В своето становище експертите на СЗО посочват, че предприети от здравните власти мерки са адекватни и навременни.

800 хил. лв. струват новите кладенци в Хасково

800 хил. лв. струват новите кладенци в Хасково

Кладенците ще са готови най-рано след месец и половина

С цел опазване на общественото здраве Регионалната здравна инспекция в Хасково ще продължи да извършва стриктен и учестен контрол върху дейността на водоснабдителното дружество в района във връзка с задълженията му да доставя качествена и безопасна питейна вода на гражданите.

Остава забраната към водоснабдителното дружество за водоподаване от 7 тръбни кладенци на ПС 1 и ПС 2, за които е установено несъответствие на подземната вода с нормативно определените изисквания.