Стойностите на уран във водата в Хасково са в допустимата норма. Това стана ясно обществено изявление на Областната администрация на град Хасково.

Според резултатите от изследванията Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) на подземната вода в града се показват стойности на естествен уран в рамките на нормата за подземни води.

Благодарение на това в Хасково ще могат да се включат в употреба 6 кладенци, в които стойностите на естествен уран са в рамките на нормата. Това ще преустанови режима на водоподаването в град Хасково.

Окончателната оценка от резултати от изследванията на БАН ще стане ясна в началото на следващата седмица, когато ще се получат данните за изчислените от НЦРРЗ стойности на обща индикативна доза.

Резултатите на БАН са били изпратени в Министерството на здравеопазването. Извършените изследвания са за радионулиди: уран 234 и уран 238, олово 210, дъщерни продукти на радон и торий. До дни се очакват допълнително резултатите за радий и полоний.