2300 аптеки вече са свързани към системата за верификация на лекарствата. Това са всички аптеки, които имат договорни отношения с НЗОК и  около 65% от общия брой на аптеките, които трябва да се свържат със системата - 3600.

Припомняме, системата беше въведена през февруари тази година във всички държави членки на ЕС. Целта е чрез проверката на автентичността на индивидуалния идентификационен код да се гарантира, че лекарственият продукт е с произход от законен производител и е преминал през законната верига на разпространение.

У нас отговорност за създаването, управлението, функционирането и поддържането на националния регистър носи Българска организация за верификация на лекарствата.

2000 аптеки са се включили в системата за верификация на лекарствата

2000 аптеки са се включили в системата за верификация на лекарствата

В българската система вече са въведени 15 млн. опаковки

В България беше определен 6-месечен период за внедряването на изискванията в аптеките, така че да не бъде затруднен достъпът на пациентите до необходимите им лекарства. Той изтече на 9 август.

Тъй като според Европейският регламент санкциите за аптеките, които не са се включили в системата, трябва да бъдат определени в националното законодателство на всяка държава членка, в момента Министерството на здравеопазването подготвя промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предстои те да бъдат публикувани за обществено обсъждане и да бъдат внесени в Народното събрание в началото на новия парламентарен сезон.

До влизане в сила на промените Изпълнителната агенция по лекарствата ще прави предписания на обектите, които все още не са се включили към системата.

Данните от периодичните доклади на Европейската организация за верификация през първите шест месеца показват наличието предимно на технически грешки в системата, свързани основно с грешки при качването на данните за лекарствените продукти от производителя в Европейския хъб, грешки в кодирането, грешки в настройката на баркод скенерите, допуснати неточности в софтуера и др.

Само аптеките в България и в Румъния не били напълно верифицирани

Само аптеките в България и в Румъния не били напълно верифицирани

Унищожаваме малките аптеки с актове за верификация