Медиците от Спешната извънболнична и болнична помощ се присъединяват към протеста на колегите си от "Пирогов", съобщават самите те в отворено писмо до медиите.

"От месец промените в спешната помощ бяха стопирани, а дадените обещания за увеличаване на заплатите ни не бяха спазени. Нормативният хаос в здравеопазването увеличи натиска върху структурите на спешна помощ и ние работим в условия на нарастваща агресия и хаос, без триажни протоколи (за прием на спешните случаи - б.р.) и правила и със старите  работни заплати.

Припомняме, триажните протоколи за приемане на спешните повиквания в доболничната помощ съществуват в 21 европейски държави, а в 24 държави задължително се прави триаж в Спешните приемни отделения на болниците. В България няма кой да напише и легализира триажни протоколи в спешността, алармираха преди време самите спешни медици.

В средата на месец април са приети нормативни актове, които практически обезсмислят новия медицински стандарт по спешна медицина. В методиката за финансиране на дейности от МЗ не е предвидено финансиране на структурите, предвидени по новия стандарт.

Пет месеца няма никакви опити за достигане на каквито и да било изисквания за дейността  ни, заложени по стандарта за спешна медицина. Преди да са въведени ясни критерии за спешност чрез триажните протоколи, с решение на МЗ  се вменява на извънболничната и болничната спешност сключване на договори с Общопрактикуващите лекари (ОПЛ) за денонощно обслужване на населението, алармират за натиск върху тях спешните медици.

"Пет месеца безрезултатно очаквахме изпълнението на обещанията за повишаване на заплатите ни, но те са увеличени само в част от ЦСМП от 6 до 10%, а в почти всички 34 спешни отделения  и в ЦСМП София получихме старите си заплати.

Посочените средногодишни разходи на лечебните заведения за лекари и медицински специалисти се достигат за сметка на многото часове извънреден труд, които полагаме, а не чрез реално увеличаване и остойностяване на труда ни", опровергават изчисленията на зам.-министър за високи заплати в бранша.

Лекари получават неимоверно високи заплати, сметна зам.-министър

Лекари получават неимоверно високи заплати, сметна зам.-министър

Така малките болници били неравнопоставени

Спешните медици в извънболничната и болничната помощ настояват Здравното министерство да ги информира в конкретни срокове кога  ще започне прилагането на стандарта по спешна медицина. Те искат да знаят реално кога и с колко ще бъдат повишени заплатите им.

През юни предстои Трета Национална среща на спешните медици в Пловдив. На нея ще търсят помощ от синдикатите за ускоряване на промените, заложени в Концепцията за развитие на спешната помощ 2014-2020г.