Четирите центъра за Спешна медицинска помощ в Силистра, Разград, Русе и Смолян днес получиха нови компютърни конфигурации за 20-те филиала към съответните структури. Техниката е закупена по линия на проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния" (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

В изпълнение на ПУЛСС е предвидено всички 170 филиала към центровете за спешна медицинска помощ да бъдат оборудвани с нови компютърни конфигурации с инсталирана операционна система.

Целта на оборудването е спешните помощи в страната да могат да се обучат онлайн с професори от София в областта на спешната медицина, обясни заместник-министърът на здравеопазването Слави Пачалов.

От месец август миналата година, когато започнаха доставките, до момента с нова техника са обезпечени филиалите на 22 от 27-те центъра за спешна медицинска помощ.

Проектът ПУЛСС е с период на изпълнение до 30 септември 2021 г. и с общ бюджет от 7 млн. лв. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Един от присъстващите директори, този на филиала на Спешна помощ в Смолян - д-р Видин Денев, обясни пред news.bg в какво се състои обучението.

По думите му, втората фаза на обучение на медиците на спешните центрове в България вече е факт. Всички са минали по програма за усъвършенстване не знанията. В центъра за Спешна медицинска помощ работят общо 140 медицински специалисти и 78 шофьори, всички са минали на обучение първа фаза, сега е стартирана втора фаза.

Обучението е теоретично и практично, състои се в това професори и доценти да четат лекции на теми от спешната медицина, както е по стандарт, включително и при децата, знания се подобряват и в областта на травматични увреждания, кардиология, вътрешна медицина, неврология, помощ на родилки.

Следва обучение в залите, напълно оборудвани с манекени, където на тези модели се преподава и оттренира това, което е научено от лекциите.

Д-р Димитров призна обаче, че има липса на кадри в спешната медицина, включително и в Смолян.

Досега всички екипи са излизали в пълен брой по медицински стандарт, въпреки труднодостъпния район, не е оставено нито едно необслужено повикване, категоричен е шефът на Спешната помощ.

Видин Димитров оценява получаването на новите компютри, които ще спомогнат за квалификация от дистанционно разстояние със София с професори от "Пирогов" и ВМА.

Дейност по ПУЛСС е и 5-дневното практическо и теоретично обучение, на което подлежат работещите в системата на спешната медицинска помощ лекари, медицински сестри, фелдшери, шофьори на линейки и т.н.