Над 1500 лекарства са били изтеглени от българския пазар за последните 4 години. Това съобщи БНР по информация на председателя на Асоциацията за развитие на паралелната търговия с лекарства Боряна Маринкова.

На проведената в Пампорово работна среща на Федерация "Български пациентски форум" и Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства стана ясно, че в 62% от случаите недостигът на лекарства се дължи на временно или трайно преустановен внос или на дерегистрирани лекарства с изтрити от България досиета по желание на техните първовносители, които обаче лекарите продължават да изписват, а пациентите - да търсят, без те да са налични на територията на страната.

Според Маринкова паралелният износ може да помогне за справяне с недостига. Тя посочи, че се предвижда въвеждането на системата за следене на лекарствените наличности. Маринкова изрази мнение, че е необходимо чрез законов механизъм да се въведат проактивни мерки, а не просто забрана за износ на лекарства в случай на недостиг.

53% от пациентите търсят изтеглени от пазара лекарства

53% от пациентите търсят изтеглени от пазара лекарства

Асоциации настояват за паралелен внос

Не просто ще има лекарство, което ще влезе в забрана за износ, а там ще се инициира процедура за много бърз паралелен внос на това лекарство, откъдето е необходимо, обясни тя.

Според нея трябва да се направят поправки в Закона за лекарствата, за да се даде възможност за паралелен внос на дерегистрирани лекарства, които не са изтеглени от България заради проблеми с лекарствената безопасност.

Като пример тя посочи, че през 2017 г. общо 327 лекарства са били дерегистрирани. Нито едно от тях обаче не е имало проблем с лекарствената безопасност.

От Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства подчертават, че чрез паралелен внос липсващите лекарства могат да стигнат до българския потребител за около три седмици. Според Маринкова този период е приемлив, за да не усетят пациентите остър недостиг.

Борят тревогата с изтеглените лекарства с разясняване на термините на ИАЛ

Борят тревогата с изтеглените лекарства с разясняване на термините на ИАЛ

Лекарствата за кръвно, макар и не по стандарт, не са опасни - опасно е спирането им

На онлайн платформата, създадена на 9 юни 2018 г. съвместно с Федерация "Български пациентски форум", за шест месеца са били получени 400 сигнала. Според Маринкова това е много интензивен период на сигнализиране спрямо досегашните форми за обратна връзка от страна на пациентите.

Сигнали са били получени за общо 274 медикамента, като 85% от тези сигнали са били подадени от пациенти или техни близки.

Има риск някои лекарства да бъдат изтеглени от българския пазар

Има риск някои лекарства да бъдат изтеглени от българския пазар

Заради неизгодни условия пред фармацевтичните производители