Министърът на здравеопазването забранява износа на определени лекарства за лечение на заболявания със социално значим характер - диабет, шизофрения и злокачествени заболявания.

Мотивът за заповедта е, че недостигът на тези медикаменти на пазара ще застраши живота и здравето на много пациенти у нас. Неспазването или прекъсването на назначената терапия ще доведе до сериозен риск за живота и здравето на тези пациенти, а промяната в терапията може да бъде извършена само след допълнителни лабораторни тестове и необходимост от посещение при лекар, което в условията на извънредното положение създава допълнителен риск за тях.

Забранява се износът на лекарства на хининова основа

Забранява се износът на лекарства на хининова основа

Такава заповед издаде министърът на здравеопазването Кирил Ананиев

Пациентите, които страдат от онкологични заболявания и диабет, спадат към рисковите категории пациенти по информация на Световната здравна организация съгласно събраните данни за коронавируса.

Забранява се и износът на определени продукти, съдържащи етанол. Продуктите с етилов алкохол (Ethanol) са широко използвани за дезинфекция за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта. Търсенето на такива продукти е значително повишено след обявяването на извънредното положение, като продължава да нараства и в момента.

Забраната за износ въпросните лекарства е в сила до отмяна на извънредното положение.

РУ № (на ЕС)

Международно непатентно наименование (INN)

Търговско наименование

Лекарствена форма

Количество на активното лекарствено вещество

Окончателна опаковка

Съдържание (концентрация); (където е приложимо)

EU/1/96/007/023

Insulin lispro

Humalog

Инжекционен разтвор

100 U/ml-3 ml

10 патрона

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/024

Insulin lispro

Humalog Mix25

Инжекционна суспензия

100 U/ml

10 патрона

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/025

Insulin lispro

Humalog Mix50

Инжекционна суспензия

100 U/ml

10 патрона

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/032

Insulin lispro

Humalog KwikPen

Инжекционен разтвор

100 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/034

Insulin lispro

Humalog Mix25 KwikPen

Инжекционна суспензия

100 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/036

Insulin lispro

Humalog Mix50 KwikPen

Инжекционна суспензия

100 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (3,5 mg/ml)

EU/1/96/007/042

Insulin lispro

Humalog KwikPen

Инжекционен разтвор

200 U/ml-3 ml

10 (2 x 5) предварително напълнени писалки (групова опаковка)

3 ml (6,9 mg/ml)

EU/1/14/957/002

Ramucirumab

CYRAMZA

Концентрат за инфузионен разтвор

10 mg/ml-10 ml

2 флакона x 10 ml

EU/1/08/479/002

Olanzapine

Zypadhera

Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

300 mg

1 флакон + 1 флакон + 1 спринцовка с предварително прикрепена обезопасена игла + 3 обезопасени игли

прах: 300 mg; разтворител 3 ml

EU/1/08/479/003

Olanzapine

Zypadhera

Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

405 mg

1 флакон + 1 флакон + 1 спринцовка с предварително прикрепена обезопасена игла + 3 обезопасени игли

прах: 405 mg; разтворител 3 ml

EU/1/14/956/008

Dulaglutide

Trulicity

Инжекционен разтвор

1,5 mg

12-писалки в обща опаковка от 3 опаковки по 4 писалки

EU/1/18/1307/016

Abemaciclib

Verzenios

Филмирана таблетка

50 mg

42 таблетки

EU/1/18/1307/018

Abemaciclib

Verzenios

Филмирана таблетка

100 mg

42 таблетки

EU/1/18/1307/020

Abemaciclib

Verzenios

Филмирана таблетка

150 mg

42 таблетки

Разрешение за употреба №

Рег. №

Наименование на лекарствения продукт/лекарствена форма и количество активно вещество в окончателна опаковка

II-6665/18.01.2010

20040450

Spiritus Salicylicus Galen-Pharma 1 %;Cutaneous solution; 1 g/100 ml Salicylic acid

II-6664/18.01.2010

20040451

Spiritus Salicylicus Galen-Pharma 2 %; Cutaneous solution; 2 g/100 ml Salicylic acid

II-6669/18.01.2010

20040571

Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%; Cutaneous solution; 1 ml/100 ml Lavender oil (Lavandulae aetheroleum)

II-14234/02.08.2011

20040578

Spiritus Camphoratus Galen-Pharma; Cutaneous solution; 10 g/100 g Camphora, racemic

II-6668/18.01.2010

20040514

Spiritus Mentholi Galen-Pharma 1 %; 1 g/100 ml Levomenthol

II-10753/15.09.2010

20040516

Spiritus aethylicus Galen-Pharma 90 %; Cutaneous solution; 93.4/100 ml, 934/1000 ml;

II-10751/15.09.2010

20040515

Spiritus aethylicus Galen-Pharma 70 %; Cutaneous solution; 70 %; 73/100 ml; 730/1000 ml;

II-10752/15.09.2010

20040517

Spiritus aethylicus Galen-Pharma 95 %; 98.2/100 ml, 982/1000 ml;

II-16889/28.02.2012

20060509

Spiritus Camphoratus Kupro 10 %; Cutaneous solution; 10 % Camphor, racemic

II-27033/15.09.2014

20090331

Spiritus Lavandulae Kupro 1 %; Cutaneous solution; 1 % Lavandulae aetheroleum

II-27813/04.12.2014

20090474

Spiritus Mentholi Kupro 1 %; Cutaneous solution; 1 g Levomenthol-100 ml

II-4160/05.02.2009

20030742

Spiritus salicylicus Kupro 2 %; Cutaneous solution; 2 g/100 ml Salicylic acid

II-4159/05.02.2009

20030741

Spiritus salicylicus Kupro 1 %; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Salicylic acid

II-14232/02.08.2011

20060393

Spiritus aethylicus Kupro 90% v/v; Cutaneous solution; 93.4/100 ml; 934/1000 ml Ethanol;

II-14231/02.08.2011

20060392

Spiritus aethylicus Kupro 70 % v/v; Cutaneous solution; 72.7 /100 ml; 727/1000 ml Ethanol

II-14233/02.08.2011

20060394

Spiritus aethylicus Kupro 95 % v/v; Cutaneous solution; 98.96/100 ml; 989,6/1000 ml Ethanol;

II-6648/14.01.2010

20000392

Spiritus Aethylicus Chemax Pharma 95 % v/v; Cutaneous solution; 95 ml Ethanol in 100 ml;

II-6647/14.01.2010

20000393

Spiritus Aethylicus Chemax Pharma 90 % v/v; Cutaneous solution; 90 ml Ethanol in 100 ml;

II-6646/14.01.2010

9900357

Spiritus Aethylicus Chemax Pharma 70 % v/v; Cutaneous solution; 70 ml Ethanol in 100 ml;

II-10468/10.08.2010

20000010

Spiritus Camphorae Chemax Pharma; Cutaneous solution; 10 g/100 g Camphora

II-9763/02.06.2010

20000006

Spiritus Lavandulae Chemax Pharma; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Lavandulae aetheroleum

II-12440/10.03.2011

20000007

Spiritus Mentholi Chemax Pharma; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Levomenthol

II-10465/10.08.2010

20000004

Spiritus salicylicus Chemax Pharma 1%; Cutaneous solution; 1 g/100 ml Salicylic acid

II-12423/09.03.2011

20000005

Spiritus salicylicus Chemax Pharma 2 %; Cutaneous solution; 2 g/100 ml Salicylic acid

II-4381/10.03.2009

20030613

Spiritus Aethylicus VT 70 %; 72.7 ml Ethanol in 100 ml

II-4382/10.03.2009

20030614

Spiritus Aethylicus VT 90 %; 93.4 ml Ethanol in 100 ml

II-4383/10.03.2009

20030615

Spiritus Aethylicus VT 95 %; 98,96 ml Ethanol in 100 ml

II-14330/09.08.2011

20010693

Euthyrox 25 micrograms tablets

II-14331/09.08.2011

20010694

Euthyrox 50 micrograms tablets

II-14332/09.08.2011

20010695

Euthyrox 75 micrograms tablets

II-14333/09.08.2011

20010696

Euthyrox 100 micrograms tablets

II-14334/09.08.2011

20010697

Euthyrox 125 micrograms tablets