Националната здравноосигутелна каса (НЗОК) ще проведе допълнително договаряне за лекарствени продукти за пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания. Това съобщават от Здравната каса.

Надзорният съвет е решил да възложи на управителя на институцията да проведе допълнително договаряне на отстъпки за обезпечаване на лечението на пациентите с тези заболявания с лекарствените продукти Ciyclophosphamide, Mitomycin, Ifosfamid, както и Antithrombin ІІІ, който е за лечение на рядко заболяване.

По различни причини четирите медикамента са отпаднали от Позитивния лекарствен списък.

След като процедурата бъде проведена, Надзорният съвет на НЗОК ще възложи на управителя да сключи договори или допълнителни споразумения за отстъпка. Чрез допълнителното договаряне безпроблемно ще бъде осигурена терапията на пациентите, а и ще се избегне стресът от евентуална промяна в лечението им, поясняват от Здравната каса.