Днес министърът на здравеопазването издаде три заповеди във връзка с решението на Министерския съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на септември. Основните промени в текстове са следните:

- Отпада изискването за отрицателен PCR тест и карантина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус.

Те ще се допускат на територията на страната, без да е необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Директорът на съответната регионална здравна инспекция отменя със заповед издадените предписания за поставяне под карантина на лица, пристигнали у нас от тези три страни в периода от 20 до 31 август

- Присъствените учебни занятия в системата на училищното и предучилищното образование се възобновяват.

Присъствената дейност във висшите училища се осъществява според изискванията на съответното висше училище и при спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда.

Езикови и образователни центрове, а също и занимални, ще предоставят услугите си в електронна среда, а когато това е невъзможно - при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 м и при спазване на противоепидемичните мерки.

Удължиха извънредната обстановка до края на септември
Обновена

Удължиха извънредната обстановка до края на септември

Няма да се въвеждат нови ограничителни мерки

Относно посещенията на външни лица в лечебни заведения от утре, 1 септември, те се разрешават само за близките на пациенти в терминален стадий.

Със същата заповед в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора

- Препоръчва се работният процес да продължи в дистанционна форма, когато това е възможно, или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

Съгасно издадената днес заповед на министъра работодателите могат да прилагат и други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност. Целта е да се осигури по-добро ниво на защита на работещите.