Германската безработица е спаднала повече от очакваното през май, като нивото ѝ е най-ниското за последните повече от 25 години, повишавайки очакванията, че частното потребление ще продължи да стимулира растежа в най-голямата европейска икономика през тази година, съобщава "Ройтерс".  

Сезонно изгладените данни за общата безработица в Германия показват спад с 11 хил. безработни до 2 695 000 млн. души, уточниха от Бюрото по труда.  

„Трудовият пазар продължава цялостното си положително развитие”, изтъква Франк-Юрген Визе, ръководител на Федералната служба по заетостта, допълвайки: „Безработицата спадна през пролетта. Заетостта рязко се повиши и търсенето на работна ръка също се увеличи значително.”

Коригираното равнище на безработицата спадна до 6,1%, което е най-ниското ѝ ниво от обединението на Германия през 1990 г.  

Отделни данни от Федералната статистическа служба показват, че сезонно изгладените данни за заетостта, измерена от Международната организация на труда, е нараснала с 41 000 до повече от 43,4 млн. души през април.

Правителството очаква заетостта да достигне рекордните 43,5 млн. души през тази година и близо 44 млн. през 2017 г.

Германската икономика отбеляза икономически растеж от 1,7% през 2015 г., най-високото равнище през последните 4 години, главно заради силното частно потребление и по-високите държавни разходи за бежанците. През тази година се очаква приблизително същия икономически растеж.