Международната организация Bankwatch и Центърът за изследване на енергията и чистия въздух са публикували общ доклад за замърсяването от въглищните централи в страните от Западните Балкани. Един от изводите им е, че то е причинило смъртта на близо 19 хиляди души в Европа за последните три години.

Половината от смъртните случаи са били в държави от Европейския съюз, включително в Италия, Румъния и Унгария.

Замърсяването идва от централи в Сърбия, Косово, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора, които надхвърлят законните ограничения за вредни емисии или ограниченията на експлоатационните часове.

В доклада е подчертано, че Европейският съюз носи "частична отговорност" за случващото се, защото е нетен вносител на електричество от този регион, а при производството на електричество в страните от Западните Балкани се отделя серен диоксид с около 300 пъти повече, отколкото в Евросъюза.

Авторите на изследването призовават за поетапно спиране на мощностите, разчитащи на въглища, инвестиции в енергийна ефективност и източници на възобновяема енергия, както и разработката на планове за бъдещето на работниците от въгледобивната промишленост.

В доклада България е спомената няколко пъти. Един от поводите е, че у нас през 2020 г. 220 души са починали заради повишаването на вредните емисии. Друг - че през изминалата година 75 българи са загубили живота си заради негативните последствия от износа на електричество от Западните Балкани към Европейския съюз. В доклада пише още, че разходите за здраве, които България плаща заради вредните емисии, са в размер на 649 млн. евро.

Страната ни е посочена и като една от двете основни износителки на електричество, произведено от въглища, за Република Северна Македония. Другата страна е Гърция.

ТЕЦ "Бобов дол" уверява, че спазва всички нормативи

ТЕЦ "Бобов дол" уверява, че спазва всички нормативи

Ако докладът на OCCRP не бъде коригирина ще търсят правна защита

България е изброена и сред четирите държави (другите са Хърватия, Унгария и Румъния), за които Сърбия изнася приоритетно ток, като през последната 2020 г. продаваната енергия, добита от въглища, се е увеличила между 66 и 70 процента.