Онлайн платформата за подаване на данъчни декларации за доходите от 2018 г. заработи в четвъртък и ще приема декларациите на данъкоплатците до 30 юни, съобщават гръцките медии.

Основната промяна в процеса на подаване през тази година се отнася до документите за данъчно уравняване, които платформата ще издаде: независимо дали семействата подават съвместни декларации или не, те ще получат отделни документи за данъчно оформяне въз основа на декларираните доходи от всеки партньор.

След това, ако няма предстоящи задължения към данъчните органи, като например плащане на данък за имот, и се дължи данъчна отстъпка, то сумата ще бъде възстановена относително бързо в банковата сметка на данъкоплатеца.

Първият транш от дължимия данък ще трябва да бъде изплатен до 31 юли, а вторият - с краен срок 28 септември, а третият ще бъде до 30 ноември.

По-специално, за собствениците на имоти, за да избегнат плащането на подоходен данък от наемите, които не са събрали през 2018 г., те трябва да са подали иск срещу наемателите и да представят съответните документи на данъчната служба.