Европейският парламент (ЕП) в сряда одобри отпускането на 14,2 милиарда евро предприсъединителна помощ за седем държави. Това са Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция.Това съобщават от пресцентъра на ЕП.

Предприсъединителните фондове имат за цел да подпомогнат кандидат членките в осъществяването на реформи в различни сфери, като съдебната система, административното обслужване, икономиката, социалните грижи.

Съветът на ЕС отделя близо 14.2 млрд. евро за кандидат-членки

Съветът на ЕС отделя близо 14.2 млрд. евро за кандидат-членки

Средствата са за насърчаване на реформи в ключови сектори, като съдебната система, административното обслужване

Отпускането на средствата ще става поетапно, като ще се отчита постигнатия напредък и споделянето на общи ценности. С особено внимание ще се следи за промяната, настъпваща в сферата на спазването на основните права, функционирането на институциите и административната реформа.

Припомняме, че в началото на септември Съветът на ЕС обяви, че е взел решението за отпускането на средствата.

През юни, преговарящите от Европарламента и Европейския съвет постигнаха споразумение относно инструмента, уреждащ финансирането за периода.