В сряда преговарящите от Европарламента и Европейския съвет постигнаха споразумение относно инструмента, уреждащ финансирането за периода 2021-2027 г. за страните, които в момента вървят по пътя към членство в ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕП.

Заев: Несериозно е да се отказваме от договора с България, ЕС е на страната на Скопие

Заев: Несериозно е да се отказваме от договора с България, ЕС е на страната на Скопие

Македонският премиер очаква през юни решение за началото на преговори с ЕС

Съзаконодателите са се споразумели за приоритетите, целите и управлението на модернизирания инструмент за предприсъединително подпомагане (IPA III). Той ще бъде на стойност 14,2 милиарда евро и ще подкрепи изпълнението на свързаните с ЕС реформи в седемте партньорски държави: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Турция.

Модернизираният предприсъединителен инструмент обаче поставя условия, свързана с демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, като предвижда спиране на помощта в случай на отстъпване на правителствата на посочените страни в тези области.

Пендаровски обяви: България одобрява преговорната рамка за С. Македония до 22 юни

Пендаровски обяви: България одобрява преговорната рамка за С. Македония до 22 юни

Португалия е поискала властите в Скопие ясно да заявят националните си интереси

Ревизираният фонд предвижда подобрена координация на донорите и засилени консултации с организации на гражданското общество и местни и регионални власти. Ще се засили стратегическата комуникация и борбата срещу дезинформацията и ще допринесе за общите цели на климата и опазването на околната среда, правата на човека и равенството между половете. 

Договореното трябва да бъде прието и да стане закон в началото на есента.