На 10 септември Европейският банков надзор съобщи, че Европейската централна банка (ЕЦБ) е наложила административни санкции от 420 000 евро на Allied Irish Banks plc и 195 000 евро на дъщерното й дружество EBS dac.

Причината е, че двете банки са изчислили неправилно рисково претеглени си активи за вътрешногрупови експозиции към собствения капитал.

"През девет и седем тримесечия Allied Irish Banks plc и EBS dac отчитат по-ниски рисково претеглени активи за вътрешногрупови експозиции към собствения капитал, отколкото би трябвало. Рисково претеглените активи са мярка за рисковете, които банката има в своите счетоводни книги. Те служат като основа за банките да изчисляват капиталовите си нужди. Подценяването на рисково претеглените активи означава, че банките не са изчислили правилно капиталовите си нужди и са отчели по-висок коефициент на обикновения собствен капитал от първи ред (CET1), отколкото би трябвало. Коефициентът CET1 е ключов показател за капиталовата сила на банката и нейната способност да поема загуби", пише в прессъобщението на банковия надзор.

В него се уточнява, че нарушенията са направени в периода между 2014 и 2016 г. и са свързани само с вътрешногрупови експозиции към собствения капитал. "Следователно нарушенията засягат само коефициента CET1 на индивидуално или самостоятелно ниво и нямат влияние върху съотношението CET1 на консолидирано ниво", твърдят от надзорната институция.

Това е първата подобна санкция, която Европейския банков надзор налага за последните две години. По-рано през 2019-та по-големи подобни санкции са наложени на Natixis Wealth Management Luxembourg за 1.85 млн. евро, на Piraeus Bank S.A. за 5.15 млн. евро и на Sberbank Europe AG за 630 хил. евро. Най-голямата глоба в историята на Европейския банков надзор за неспазване на регулаторните правила от общо 11.3 млн. евро е наложена през 2017-а на обявената в процедура по ликвидация Banca Popolare di Vicenza S.p.A.