Facebook планира да построи слънчева електроцентрала в Западен Тексас, която ще се превърне в един от най-големите подобни проекти в страната и пряка инвестиция от техногена във възобновяеми енергийни източници. Докладва се от Associated Press.

По-рано главният изпълнителен директор Марк Цукърбърг обяви намерението на Facebook да реализира шест нови проекта, свързани със слънчевата енергия, за да поддържа своите центрове за данни. Те покриват десетки хиляди компютърни сървъри, свързани с външния свят чрез оптични кабели.

"Фейсбук" отделя $300 млн. в помощ на малки новинарски медии

"Фейсбук" отделя $300 млн. в помощ на малки новинарски медии

Парите ще помогнат на медиите да разработят устойчиви бизнес модели

Електроцентралата в рамките на проекта в Тексас - "Просперо Солар" ще стане един от основните доставчици на слънчева енергия - ще заема площ от около 18 квадратни метра. км и ще имат капацитет от 379 MW, достатъчни да осигурят електричество за 72 хиляди къщи.

Центровете за данни на Facebook вече са сред най-енергийно ефективните в света. Компанията възнамерява да прехвърли изцяло своите центрове за данни и офиси към алтернативни енергийни източници до 2020 година.