Компанията оператор на електропреносната мрежа във Финландия Fingrid е разработила няколко сценария за развитие на финландския пазар на електроенергия, два от които предвиждат отказ от внос на електроенергия от Русия до 2035 г. Компанията публикува съответния материал на сайта си, информира руската държавна агенция ТАСС.

Първият сценарий, при който Финландия се разглежда като нетен износител на електроенергия, а вторият, който предвижда неутрален към климата растеж в електроенергийната индустрия, предполага, че до 2035 г. действащата между страните 400-киловолтова електропреносна линия между подстанция Выборгская и подстанция Юлликкяля ще бъде модернизирана и ще продължи да работи както за износ, така и за внос.

"Третият сценарий, който включва развитието на вятърна енергия, и четвъртият, който предполага развитие на слънчевата енергия, изхождат от предположението, че няма да има доставка на електроенергия между Финландия и Русия", отбелязва Fingrid.

Последният от четирите сценария също така предполага, че след като АЕЦ "Олкилуото-3" бъде пусната в експлоатация, Финландия повече няма да експлоатира никакви други нови АЕЦ, включително финландско-руската АЕЦ "Ханхикиви-1". Fingrid смята, че през 2030-те години малките атомни електроцентрали ще станат алтернатива на големите атомни електроцентрали.

По данни на руския оператор за износ на електроенергия "Интер РАО", обемът на износа на електроенергия от Русия за Финландия през 2019 г. възлиза на 7 милиарда киловатчаса.