Правителствата на Запад харчат и заемат в голям мащаб, в опит да противодействат на ефектите от пандемията. С инвеститори, желаещи да държат "безопасни" активи и централни банки, изкупуващи облигации чрез количествено облекчение (QE), няма недостиг на търсене на държавен дълг, пишат за "Делойт.юк" Иън Стюарт, Дебапратим Де, Алекс Коул и Ребека Портър. Дотук добре. Но в дългосрочен план могат ли тези политики да запалят инфлация?

Поне според доказателства от близкото минало това е малко вероятно. Инфлацията намаля, а не се повиши, тъй като централните банки поеха QE за да се противопоставят на световната финансова криза.

Но както икономистите Чарлз Гудхарт и Маной Прадхан посочиха, днешните QE са коренно различни. През 2008 г. увеличението на паричното предлагане, генерирано от QE, до голяма степен се уравновесява от повишените резерви като изисквания към банките - създадените допълнителни пари остават в банковите баланси, а не се пускат в икономиката. Този път, когато банките са в по-силна позиция, властите облекчават правилата, регулиращи банковите резерви, за да ги насърчат да отпускат заеми. Това означава, че днес QE е по-вероятно да увеличи предлагането на пари. Всъщност ръстът на наличните пари в САЩ и Великобритания вече се ускори.

Все още финансовите пазари са необезпокоявани. Те считат пряката дефлация за реален риск. Сривът в цената на петрола и свиването на търсенето доведе до намаляване на инфлационните проценти. Повишаването на безработицата ще намали натиска върху заплатите. Дълбоките рецесии и перспективата за предпазливи и крехки възстановявания задържат ресурси и поддържат слаби или падащи цени.

Ако нарастващото парично предлагане не подхрани инфлация, къде би се появила в реалната икономика? Част от нея може да прояви в цените на активите. Цените на акциите в световен мащаб са се повишили с 27% от 21 март. А част от увеличеното парично предлагане може да се окаже задържано от домакинства и предприятия като застраховка срещу несигурност като по-големи спестявания и парични баланси. По-бързият растеж на паричното предлагане не е задължително да се превърнат в по-висока инфлация на потребителските цени.

През следващите няколко години рисковете изглежда клонят към по-ниски, а не по-високи цени. След това и ако растежът започне да се връща, балансът може да започне да се променя. По-голямата увереност би могла да накара домакинствата и корпорациите да намалят паричните си баланси. Ерозия на резервния капацитет може да започне да оказва натиск върху инфлацията. В известната фраза, твърде много пари ще тръгнат след твърде малко стоки. Възможно е също така, както Гудхарт и Прадхан твърдят, да приключва дефлационната роля на Китай, чрез евтин износ, в световната икономика.

Тези фактори намекват само за по-дългосрочни инфлационни рискове. Но има и друго, по-дълбоко притеснение. В ерата след COVID някои твърдят, че правителствата може да използват инфлацията като решение за високите нива на публичния дълг. Вместо да плащат данъкоплатците или потребителите на обществени услуги, които носят тежестта на строгите икономии, спестяващите ще поемат цялата тежест, тъй като инфлацията премахва стойността на спестяванията и ерозира тежестта на публичния дълг.

През 80-те и 90-те години на миналия век, правителствата направиха централните банки независими и им дадоха мандати за овладяване на инфлацията. Сега дефлацията и държавният дълг са предстоящите проблеми. Това накара някои да спекулират, че правителствата могат да се опитат да си върнат контрола върху централните банки, за да повишат инфлацията и да поддържат евтини пари. По същество политическият императив би бил да се създава, а не да потиска инфлацията.

Двуцифрената инфлация, наблюдавана през 70-те години на миналия век, със сигурност няма да бъде политически популярна. И по-скоро се съмнявам, че спестяващите - а повечето от нас са спестяват под една или друга форма - биха замълчали в очакване на още малко по-висока инфлация. Строгите икономически политики не са лесни, но също така не предизвикват висока инфлация.

Много се изписа по въпроса кога QE се превръща в парично финансиране или чисто печатане на пари - когато централните банки, създават пари директно за финансиране на държавните разходи. Тази политика създаде голямата инфлация, наблюдавана във Ваймарска Германия и Зимбабве.

Разграничаването между QE и печатането на пари е сложно и не съвсем ясно. Вярно е, че Банката на Англия притежава около една четвърт от целия държавен дълг на Обединеното кралство и е вероятно чрез настоящата си програма за QE да финансира около половината от всички допълнителни държавни разходи. Но Банката на Англия, подобно на ФЕД в САЩ и Европейската централна банка - ЕЦБ, също е оперативно независима и има конкретна цел за инфлация. Всичко това предлага най-добрият начин за мобилизиране на QE в подкрепа на растежа, като същевременно се предпазва от риска от инфлация.

Засега нашият проблем е недостатъчната активност и падащите цени. В еврозоната и Великобритания инфлацията е далеч под целевите параметри. Инфлацията, ако дойде, е проблем за утрешния ден.

ЕЦБ предупреди за подновяване на страха от разпадане на еврозоната

ЕЦБ предупреди за подновяване на страха от разпадане на еврозоната

Отговорът в борбата с коронавируса може да възроди страховете от разпадане на еврозоната