Кипър, Израел, Гърция и Италия се споразумяха за изграждането на алтернативен енергиен коридор за доставки на газ за Европа

Четирите страни подписаха в кипърската столица Никозия меморандум за разбирателство, съобщава кореспондентът на БНР в Кипър.

Бъдещият средиземноморски газопровод EastMed е подкрепян от Европейската комисия.

Координират хъба "Балкан" с газопровода Eastring

Координират хъба "Балкан" с газопровода Eastring

Словакия с интерес към газовия хъб "Балкан"

Четирите страни са потвърдили позицията си за тръбопровода EastMed като жизнеспособен и стратегически вариант и че изграждането му е инфраструктура от особен интерес за страните производителки на газ и за ЕС.

Следващата стъпка, която трябва да бъде предприета, е постигането на междуправителствено споразумение за газопровода, което се очаква да бъде подписано през 2018 г.

С дължина от близо 2000 км газопроводът EastMed ще свърже Израел, Кипър, Гърция и Италия. Той ще транспортира природен газ от Източното Средиземноморие до европейските пазари, като по този начин дава възможност за диверсификация на доставките за Европа и намалява енергийната ѝ зависимост от Русия.

Проектът ще струва около 6 млрд. долара и се очаква да бъде завършен до 2025 г. България може да се свърже с бъдещия газопровод чрез интерконенктора ѝ с Гърция.