Кипърското правителство не възнамерява да спре мярката за насърчаване на инсталирането на слънчеви панели в домовете, а да я засили, посочи миналия петък министърът на енергетиката, търговията и промишлеността Наташа Пилидес.

Пилидес коментира съвместното писмо, изпратено от оператора на преносната система на Кипър (TSOC) и директора на дистрибуторската компания, според което схемата трябва да бъде прекратена, тъй като системата не може да поеме повече енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), уточнява "Катимерини".

Пред Кипърската информационна агенция Пилидес призова двамата оператори вместо да изпращат писма, които разпространяват паника, незабавно да обмислят подходящи технически решения и да ги приложат възможно най-скоро.

Както казва тя, прекратяването на схемата в момент на енергийна криза, когато всеки потребител трябва да получи възможност да инсталира соларна система и да намали разходите за електроенергия, би било неприемливо.

Кипър остава привлекателен за чуждите инвестиции

Кипър остава привлекателен за чуждите инвестиции

Hellenic Bank привлече най-голямо внимание

Тя добави, че правителството не само не възнамерява да прекрати мярката, която е в сила от 10 години и която е била приета от гражданите, но напротив, ще я засили.

Както спомена министърът, мярката не само намалява цената на електроенергията в домовете, уязвимите домакинства и предприятията, но и насърчава екологичния преход, намалява зависимостта от изкопаеми горива и закупуването на права за емисии. Тя също така допринася, отбеляза тя, за изпълнението на ангажиментите на Кипър, произтичащи от Европейската зелена сделка, законодателния пакет "Подходящ за 55" и REPowerEU.

Тя добави, че мярката е създала условия за значително увеличаване на разпространението на слънчевите панели. "Днес в домовете са инсталирани над 31 000 фотоволтаици със система за нетно измерване с обща мощност над 140 мегавата, което надхвърля 20% от общата инсталирана мощност на ВЕИ в нашата страна", каза Пилидес.

Тя също така отбеляза, че с насърчителните мерки на министерството от 2013 г. до 2022 г. проникването на соларните системи в жилищни и търговски обекти се е увеличило с 1700%. Заявленията, които са били подадени до края на 2022 г. за изплащане на спонсорство, са се удвоили, а заявленията от уязвими домакинства са се увеличили почти три пъти.

Министърът заяви също, че има технически решения, като например преразпределяне на капацитета между жилищни и търговски проекти.