България е на дъното в още една класация на държавите от ЕС. Страната ни е с най-ниската минимална работна заплата към 1 януари 2018 г., показват статистически данни на Евростат.

Само Дания, Италия, Кипър, Австрия, Финландия и Швеция не са въвели национална минимална работна заплата.

Снимка 341857

Източник: Евростат

Останалите 22 страни членки могат да бъдат разделени в три основни групи.

В източната част на ЕС минималната заплата на месец е под 500 евро, а на северозапад - над 1000 евро.

В България е най-ниската минимална заплата (261 евро) в целия Европейски съюз. Девет страни членки, всички са в източната част на ЕС, имат минимална заплата между 400 и 500 евро на месец: Литва (400 евро), Румъния (408 евро), Латвия (430 евро), Унгария (445 евро), Хърватия (462 евро), Чехия (478 евро), Словакия (480 евро), Естония (500 евро) и Полша (503 евро).

В други пет държави членки, разположени в южната част на ЕС, минималната заплата е между 600 и 900 евро на месец: Португалия (677 евро), Гърция (684 евро), Малта (748 евро), Словения (843 евро) и Испания (859 евро).

В останалите седем държави, разположени в западната и северната част на ЕС, минималната заплата е над 1 400 евро на месец: Великобритания (1 401 евро), Германия и Франция (по 1 498 евро), Белгия (1 563 евро), Холандия (1 578 евро), Ирландия (1 614 евро) и Люксембург (1 999 евро).

За сравнение федералната минимална заплата в САЩ е 1 048 евро на месец за януари 2018 г.