Международната агенция за енергия прогнозира спад на използването на въглища през следващите 5 години.

Постепенното отпадане на тецовете и въглищата и дървата за огрев е една от мерките, които ще последват конференцията за климата в Париж, припомня бТВ.

Ако се изпълни парижкото споразумение у нас, до няколко години комините на тецовете трябва да спрат да димят. В България въглищата са основен ресурс за тецовете и за битовото отопление.

Според парижкото споразумение тецовете трябва постепенно да спират работа, а отоплението с въглища и дърва, да изчезне.

Използването на въглища и дърва за отопление замърсява въздуха със серен диоксид, въглероден оксид и фини прахови частици. Последният пример на превишаване на нормите е отпреди десетина дни в Перник - града с най-мръсния въздух в Европа според в. „Ню Йорк таймс”.

Официално в мините в България работят 13 хиляди души. Нелегалните въглекопачи никой не е изчислявал.

В рудника „Бялата вода” край Перник хората вадят въглища не само за да се отопляват, но и за да се прехранват.

Според политическите решения от конференцията за климата в Париж в дългосрочен план, въглеродните емисии трябва да се ограничат, съответно и произвеждането на топлинна енергия чрез тецовете.

Според екоорганизациите бъдещето е на ресурсите като вятъра, слънцето и водата.

За да бъде приложено каквото и да било ограничение, Народното събрание трябва да ратифицира протокола от Парижката конференция. Това ще стане следващата година.