Русия и Сърбия вчера са подписали два меморандума за взаимно разбирателство в рамките на XI международен форум "Атомекспо" в черноморския курорт Сочи.

Първият документ определя сферите на сътрудничество в областта на човешките ресурси, а вторият полага принципите при формиране на общественото мнение по отношение използването на ядрените технологии за мирни цели.

Сътрудничеството с "Росатом" обсъди Петкова в Москва

Сътрудничеството с "Росатом" обсъди Петкова в Москва

Изказването бе направено при откриването на шестнадесетото заседание на Междуправителствената българо-руска комисия

От руска страна подписа си под документите е положил генералният директор на държавната корпорация "Росатом" Алексей Лихачов, от страна на Република Сърбия - министърът на иновациите и технологичното развитие в правителството на Република Сърбия Ненад Попович.

В областта на човешките ресурси страните възнамеряват да осъществяват съвместно обучение на специалисти с цел развитие на ядрените технологии за мирни цели, да организират програми за подготовка на персонала и за обмен на студенти, както и обучение на преподаватели за сръбските университети и много други.

"Благодарение подписването на тези меморандуми се откриват нови перспективи в отношенията между Сърбия и "Росатом". Сега Сърбия има шанс да получи трансфер на знания от най-добрите руски специалисти по ядрени технологии и заедно с тях да обновява и изгражда сръбската научна база в тази област.

Съвместно с "Росатом" искаме да учредим най-модерния изследователски Център за ядрени науки, технологии и иновации в Сърбия. Това ще бъде най-модерният подобен център в тази част на Европа, където ще се обучават специалисти по ядрени технологии от целия свят. Днес атомната енергия се използва в медицината, селското стопанство, промишлеността, "умните градове". Искаме да развиваме потенциала на Сърбия в тази област, а за това разполагаме с най-добрия партньор - руската компания "Росатом", която е водеща в света в областта на използване на ядрената енергия за мирни цели", отбеляза Ненад Попович.

"През годината постигнахме успехи в диалога между страните ни и подписването на тези меморандуми потвърждава този факт. Без квалифицирани кадри ядрените технологии нямат бъдеще, а без обществена подкрепа е невъзможно да се говори за реализация на високотехнологични проекти. Стъпка по стъпка ние със сръбските ни партньори открито и планомерно полагаме основите на бъдещите съвместни проекти, които ще допринесат значително за развитието на икономиката на Сърбия и ще повишат благосъстоянието", отбеляза Алексей Лихачов.

На 17 януари 2019 година беше подписан пакет от споразумения, който създава правната основа за практическа реализация на съвместни проекти в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели: междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на използване на атомната енергия на основата на апробирани и иновационни технологии, а също така съвместно заявление за стратегическо партньорство при изграждане на център за ядрена наука, технологии и иновации.